Đầu mũi hàn Hakko 900M-T-3C chất liệu bằng đồng

25.000