AMS1117 – IC ổn áp 5V

2.000

Quy cách đóng gói: SOT-223
Dòng tối đa 1000mA
Hiện có 3 loại: 3,3v / 5v và Adj
Download: Datasheet AMS1117