Showing all 14 results

Công tắc - Nút bấm

Công tắc 2 bit tay gạt dài

4.000

Công tắc - Nút bấm

Công tắc 2 bit ( switch số 2P )

2.000

Công tắc - Nút bấm

Công tắc 1 bit ( switch số 1P )

2.000
Giảm giá!

Công tắc - Nút bấm

Công tắc 8 bit chân dán

12.000 10.000

Công tắc - Nút bấm

Công tắc 4 bit chân dán

6.000
Giảm giá!

Công tắc - Nút bấm

Công tắc 4 bit chân cong 90 độ

7.000 6.000
Giảm giá!

Công tắc - Nút bấm

Công tắc 8 bit chân cong 90 độ

10.000 9.000

Công tắc - Nút bấm

Công tắc 8 bit tay gạt dài

10.000

Công tắc - Nút bấm

Công tắc 8 bit ( switch số 8P )

3.000

Công tắc - Nút bấm

Công tắc 7 bit ( switch số 7P )

3.000

Công tắc - Nút bấm

Công tắc 6 bit ( switch số 6P )

3.000

Công tắc - Nút bấm

Công tắc 5 bit c( switch số 5P )

2.500

Công tắc - Nút bấm

Công tắc 4 bit c( switch số 4P )

2.500

Công tắc - Nút bấm

Công tắc 3 bit ( switch số 3P )

2.000