TPA3116 – IC công suất class D công suất 2x50W

60.000

Hết hàng