TPA3116 – IC công suất class D công suất 2x50W

45.000