74HC4066 IC chuyển mạch analog chính hãng Philips

6.000