PCB chuyển dán sang cắm

5.000

Dành cho các Opam đơn chân dán (134, 627, 797…)

Danh mục: ,