Cặp sò IRFP240 / IRF9240 chính hãng 200V/20A

60.000

Giá này là 1 cặp sò

Hết hàng