AD1865N/K – DAC giải mã âm thanh số

0

AD1865N/K DAC giải mã âm thanh 2 kênh, 18bit 16xFs Digital to Analog Converter
Tình trạng: mới 100%
Chuẩn chân cắm: DIP-24
Download: datasheet

Hết hàng