ổ cắm tai nghe 3.5mm

3.000

đang hết hàng, dự kiến ngày 04/09/2015 sẽ có hàng trở lại