NEXTRON chân đế IC DIP8

8.000

Chân đế IC 8 PIN mạ vàng.
Đơn vị tính: 1 chiếc