OPA2134 chân cắm

95.000

Opam đôi, Sản phẩm chính hãng Texas Instruments

chân cắm DIP-8