Thạch Anh 16 Mhz, chân cắm

2.000

Danh mục: Từ khóa: