Thạch Anh 32.768 Mhz, chân cắm

2.000

Danh mục: Thẻ: ,