Thạch Anh 8 Mhz, chân cắm

2.000

Danh mục: Thẻ: ,