Dây chuyển USB sang đầu cắm nguồn 3.5-1.3mm

6.000