Cặp transitor 2SA1145 / 2SC2705 chính hãng Toshiba

22.000

Giá là 1 cặp (A1145 và C2705)