Hướng dẫn sử dụng E5CK chi tiết

Phần 1. Giới thiệu E5CK. Đểbiết chi tiết cách sửdụng bộ điều khiển và cách làm việc với các thiết lập
thông số, xem phần 2 và các phần tiếp theo.


1-1 Thuật ngữ
1-1-1 Các bộphận chính
1-1-2 Mặt trước
1-1-3 Giới thiệu E5CK
1-1-4 Các màn hình E5CK
1-1-5 Các phím sửdụng các hoạt động cơbản
1-2 Đầu vào và đầu ra
1-2-1 Đầu vào
1-2-2 Đầu ra
1-3 Các thông sốvà các danh mục lựa chọn
1-3-1 Các loại thông số
1-3-2 Các chế độlựa chọn
1-3-3 Các lựa chọn thông số
1-3-4 Ghi các thiết lập vào bộnhớ
1-4 Chức năng truyền tin
1-5 Chỉnh định

Tải phần 1 tại đây

5/5 - (4 bình chọn)
Mục nhập này đã được đăng trong Omron. Đánh dấu trang permalink.