Ổ cắm AC 3 chấu 220VAC chân đồng, kẹp vào vỏ AC05

4.000