Mũi hàn nhọn bằng đồng 900M-T-I cho hakko 936

25.000