Thiếc hàn KAINA 0.81mm 1.8m 63Sn/37Pb

6.000

Đặc điểm:
Dễ nóng chảy, bám dính tốt.
Đường kính dây hàn: 0.81mm
Chiều dài: 1.8m
Thành phần: 63Sn/37Pb