MOC3041 Cách ly quang 400V Output

8.000

Mô tả: MOC3041 Cách ly quang 400 V Phototriac Driver Output

Kiểu vỏ: DIP6

Danh mục: , Thẻ: ,