1N4007 diode 1A 1600V

200

Mô tả: Đi ốt 1N4007 – 1A – 1600V

Danh mục: , , Từ khóa: ,