Đồng hồ đo độ ẩm và nhiệt độ có đầu dây đo

65.000

Hết hàng