Dây đo đồng hồ vạn năng 1000V/10A loại tốt

45.000