Công tắc 8 bit chân dán

Giá gốc là: 12.000₫.Giá hiện tại là: 10.000₫.