Module màn hình OLED 0.96 12864 inch giao tiếp I2C

65.000

Bạn tham khảo thêm các LCD mới tại đây