Điện trở dán 1206 – 33K 1/4W 1%

3.5006.000

Điện trở dán 1206 bán theo gói: 50 con, 100 con. Quý khách vui lòng lựa chọn số lượng phía dưới, sau đó nhấn vào THÊM VÀO GIỎ