Đầu cắm USB type B 3.0 Famale chân cong 90⁰

10.000