ATTINY2313A-SU SOP20 Vi điều khiển 8 bit

30.000

Danh mục: , Từ khóa: , , , ,