Lưu trữ Danh mục: linh kien dien tu

Mạch ổn áp dùng điốt zener

Trong bài Điốt Zener là gì ? Cách sử dụng điốt zenner đã giới thiệu cấu tạo [...]

Điốt Zener là gì ? Cách sử dụng điốt zenner

Điốt Zener (Zener diode) còn gọi là điốt ổn áp, là một loại điốt bán [...]