TPA3116 – IC công suất class D công suất 2x50W

40.000