TB6560 Module điều khiển động cơ bước

165.000

  • Điện áp DC 10V – 35V.
  • Dòng đầu ra tối đa : ± 3A, 3.5A peak