OPA2134 chân cắm

80.000

Opam đôi, Sản phẩm chính hãng Texas Instruments

chân cắm DIP-8