Cặp tụ Teflon 0.027uF 600V tháo máy quân sự Nga

300.000