74HC4051D 8-channel analog multiplexer/demultiplexer

4.000 3.500

IC: ghép kênh, chia kênh

Kiểu vỏ:  SOP16

Danh mục: , , Từ khóa: