Giảm giá!
12.000 11.000
Giảm giá!

74HC, 74LS - CD40

74HC21 Dual 4 input AND gate

4.500 4.000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
285.000 250.000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.