Showing all 8 results

Chân đế - Socket IC

Đế IC vuông 44 chân dán PLCC44

10.000

Chân đế - Socket IC

Đế IC vuông 68 chân cắm PLCC68

15.000

Chân đế - Socket IC

Đế IC vuông 44 chân cắm PLCC44

10.000

Chân đế - Socket IC

Đế IC 32 chân cắm PLCC32

10.000

Chân đế - Socket IC

Đế IC vuông 32 chân dán PLCC32

10.000

Chân đế - Socket IC

Đế IC vuông 28 chân dán PLCC28

10.000

Chân đế - Socket IC

Đế IC vuông 28 chân cắm PLCC28

10.000

Chân đế - Socket IC

Đế IC vuông PLCC68 chân dán

15.000