Showing all 16 results

Đồng hồ / thiết bị đo

Ampe kìm Uni-T UT200A

320.000

Đồng hồ / thiết bị đo

Đồng hồ số đo dòng và áp 100VDC/10A

55.000

Đồng hồ / thiết bị đo

Đồng hồ vạn năng UNI-T UT136B

350.000

Đồng hồ / thiết bị đo

Đồng hồ vạn năng UNI-T UT136C

390.000

Đồng hồ / thiết bị đo

Đồng hồ vạn năng DT9205A

125.000
45.000

Đồng hồ / thiết bị đo

Đồng hồ LED số đo dòng (max 20A)

80.000