Mũi hàn 200-2C dành cho máy hàn QUICK 203H 204H 205H

22.000