Cầu đấu dây domino (Terminal) KF7.62 – 2P

2.000

Khoảng cách chân 7.62mm, Vít M3, Điện áp và dòng tối đa: 300V,  20A