Đặc tính cơ điện của động cơ là gì?

Câu hỏi:

  1. Định nghĩa đặc tính cơ – điện của động cơ điện
  2. Định nghĩa đặc tính cơ của động cơ điện
  3. Vẽ dạng đồ thị đặc tính cơ – điện và đặc tính cơ của động cơ điện một chiều kích từ độc lập hoặc song song
  4. Vẽ dạng đồ thị đặc tính cơ – điện và đặc tính cơ của động cơ điện không đồng bộ

Trả lời:

  1. Mối quan hệ giữa tốc độ quay w của động cơ điện với dòng điện I của động cơ gọi là đặc tính cơ – điện của động cơ điện.

Dạng thuận w = f3(i) ; dạng ngược i = f4 (w)

  1. Mối quan hệ giữa tốc độ quay w của động cơ điện với mômen điện từ M do động cơ sinh ra gọi là đặc tính cơ của động cơ điện.

Dạng thuận w = f5(M) ; dạng ngược  M = f6(w)

  1. Theo lý thuyết, phương trình đặc tính cơ – điện của động cơ điện một chiều là phương trình bậc nhất: w = U/k.f – (Rư /k.f).I

Do đó, đồ thị đặc tính cơ – điện một chiều có dạng là một đường thẳng như hình H.3. Trên mặt phẳng toạ độ vuông góc ( Đề các ), trục đứng là w, trục ngang là I, đồ thị đặc tính cơ – điện đi qua điểm w0 (0, U/k.f) và cắt trục ngang tại điểm (U/Rư ,0 )  ứng với dòng điện mở máy.

h3 Theo lý thuyết, phương trình đặc tính cơ của động cơ điện một chiều là phương trình bậc nhất:

w = U/k.f – [Rư /(k.f)2].M

Do đó, đồ thị đặc tính cơ một chiều có dạng là một đường thẳng như hình H.4. Trên mặt phẳng toạ độ vuông góc ( Đề các ),  trục đứng là w, trục ngang là M, đồ thị đặc tính cơ một chiều đi qua điểm w1 (0, U/k.f) và điểm B (U.k. f/Rư , 0) ứng với mọ men mở máy của động cơ

h44. Theo lý thuyết, phương trình đặc tính cơ – điện của động cơ điện không đồng bộ là:

w = U/k.f – (Rư /k.f).I

4.5/5 - (4 bình chọn)